چه عواملی می توانند باعث ایجاد ناراحتیهای دید و بیماریهای چشمی در شوند؟

جستجوی این علتها به ما اجازه می دهد تا روشهایی را که برای حفظ سلامتی چشمهایتان مورد نیاز است، بشناسیم و قابلیت و استعداد بینایی خود و همچنین احتمالاً سلامتی ساختمان این عضو را دوباره به دست آوریم.

بیماریهای چشمی نتیجه تغییرات بیمارگونه ای است که در ساختمان دستگاه بینایی به وجود می آید و این تغییرات بیمار گونه خود از بی نظمیهای عملی نتیجه می شود، که نه تنها در چشمها، بلکه در سایر قسمتهای بدن ایجاد می گردد. یک بینایی ناقص، اغلب از عواقب چنین تحولاتی است البته در این میان امکان دارد که علت آن، کار بیش از حد چشم و یا علتهای منحصراً کاربردی نیز باشد.

از میان ناراحتیها و بیماریهای چشمی می توان دو وضعیت زیر را نام برد:

۱- ناراحتیهای تطابق چشم یا عیوب انکساری از قبیل نزدیک بینی، دوربینی، هیپرمتروپی و آستیگماتیسم.

۲- «بیماریهای چشمی» نظیر : آب مروارید، آب سبز، ورم عنبیه، ورم عصب بینایی و غیره، و ضمائمی مانند ورم پلک و …

هنگامی که اشکالی در بینایی به وجود می آید، امکان حضور بیماری های زیاد دیگری نیز هست و حتی در بعضی مواقع این ناراحتیها و اشکالات باعث نابینایی نیز می شود.

مفهوم بهم ریختگی مردمک : به طور کلی اگر مردمک شکلی نامنظم و غیر مدور به خود گرفته باشد، احتمال وجود علل تصادفی، دلیل ارثی، مسمومیت عمیق و عدم تعادل عصبی که عضله های عنبیه نیز به آن مبتلا شده باشند وجود دارد.

نامنظم بودن مردمک می تواند نشاندهنده حالتهای زیر باشد :

بیضی شکل و به سمت راست یا چپ خمیده شده باشد، که در این صورت خطر سکتهیا فلج در سمت راست یا چپ بدن وجود دارد.
بیضی شکل و به صورت عمودی باشد که در این حالت خطر سکته مرگ آور وجود دارد.
بیضی شکل و به صورت افقی باشد، این فرد آمادگی ابتلا به ناراحتیهای قلبی را دارد.
و اگر قسمت بالایی آن خمیده شده باشد، امکان نرمی مغز موجود است .

در اینجا باید این نکته را متذکر شویم، که با این تعبیرات باید با احتیاط کامل برخورد کرد و هرگز نباید تنها به یک علامت و نشانه اکتفا کنیم.

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,