چگونه از دست من ذهنی خلاص شویم ؟

چگونه از دست من ذهنی خلاص شویم ؟

در عرفان و مکاتب مختلف آسمانی و زمینی )از نقطه نظر خودشان(برخی عبادات و مدیتیشن ها و حس حضورها باعث رسیدن فرد پیرو آن مکتب به حسی نظیر فرا آگاهی میشود که بسیار سازنده و مفید است و کیفیت آن کاملا بستگی به خود فرد، باور او و تلاشی که میکند دارد، در عرفان گاهاً عارف شیدا آنچنان در مسیر سیر روحی خود از متعلقات دنیوی و دلبستگی به آنها، که اساس قدرت منی ذهنی می باشد، فاصله گرفته اند که در سَماع و دُعا و ارتباط خود در یک چنین حس قوی از فرا آگاهی غرق میشوند بی آنکه لازم باشد چیزی مصرف کنند و از لذتی عظیم اشباع میشوند بدون اینکه فردی از بیرون قادر به تشخیص آن باشد. نکتۀ آخر اینکه فرد در حالت فرا آگاهی به دلیل نبودن منِ ذهنیِ قضاوت کننده و سانسورگر ممکن است به یک سری آگاهی های فراتر از زمان و مکان خود دست یابد که به هیچ وجه با منِ ذهنی امکانپذیر نیست لذا زندگی با این حالت نه برای ما توصیه شده است و نه می تواند خیلی سازنده و مفید باشد چرا که ما آمدهایم که با قید منِ ذهنی، اما در حالت تحت کنترلش، دست به تجربه بزنیم، اشتباه کنیم، تلاش کنیم و روح خود را آگاهانه بالا ببریم اما این حس را گاهاً در قالب اُرگاسم در سکس تجربه کنیم تا به ما یادآوری کند که در این شلوغی دنیای ذهن ها، گاهی سر خود را بالا بیاوریم و بدانیم آگاهی محضی ورای این چیزی که ما می بینیم و در آن غرق هستیم وجود دارد که از آنجا آمده ایم از جنس آن هستیم و روزی به آنجا خواهیم برگشت اما آگاهانه و از روی اختیار.

سعی کردم در این فصل به چندین اقدام عملی که به شما کمک خواهد کرد هدایت و کنترل منِ ذهنی خود را به دست بگیرید اشاره بکنم. دهها مورد و عمل دیگر هست که به غیر از این موارد شما می توانید متناسب با شرایط خود برای خودتان طراحی و انجام بدهید و زمام منِ ذهنی را به دست بگیرید مهم این است که از یکجا باید شروع کنید و دیگران را هم به این عمل تشویق و ترغیب کنید. مطمئن باشید در جامعه ذهن زدۀ ما روند جدیدی که برگزیده اید برای شما کمی سخت و برای دیگران حیرت آور و دافعانه خواهد بود و از هیچ اقدامی برای مایوس کردن شما و حرکت شما کوتاهی نخواهندکرد اما شما هم دیگر آن آدم قبل نیستید، نورآگاهی بر تاریک خانۀ ذهن شما تابانده شده است و متوجه مفهوم منِ ذهنی خود شده اید چه بسا مثل من مجاب شده باشید که شیطان و اهریمن معروف در همه فرهنگها و مذاهب را پیداکرده اید اما این بار نه در بیرون بلکه در دنیای درون خود و همنیشین با خود پس نترسید و با عزمی جزم با ابزاری که به شما معرفی شد و ابزاری که بیگمان خود با خلاقیت خود در همین مسیر خلق خواهیدکرد این موجود را به اسارت و بردگی کشانده و خودِ واقعی را از زندان او آزاد کنید و منِ ذهنی را مجبور کنید که از این پس اهدافش اهداف قلبی خودِ واقعی شما باشد و از تضادی که قبلاً در وجود همه و همچنین شما بود رهایی یابید. منتشر کننده این پیام در بین نزدیکان خود باشید از تمسخر و بی توجهی منهای ذهنی دیگر نترسید و بدانید که آدم ها همیشه با تکرار و تکرار یک موضوع نظرشان به آن موضوع بالاخره جذب میشود، هدف آگاه کردن همه نیست اما اگر بخشی از جامعه از ذهن زدگی رهایی یابد مطمئن باشید کم کم اَرکان امور به دست انسان هایی خواهد افتاد که بر خود و منِ ذهنی خود کنترل دارند و چنین جامعه ای بسیار زیبا و دلنشین و صلح طلب خواهد بود. به منجی درون خود ایمان بیاورید منتظر معجزه نمانید و این فرصت را به دیگران نیز هدیه کنید که بتوانند منجی درونی خود را بیابند و بر قلمروی وجودی خویش همچون شما تسلط یابند. الان وقت این است که به سلطۀ منِ ذهنی خود در همه عرصه ها پایان دهید.

دسته‌بندی‌ها: روانشناسی خانواده

برچسب‌ها: ,,,,