چگونه از ریزش موی خود آگاهی یابیم؟

چگونه از ریزش موی خود  آگاهی یابیم؟

برای آگاهی یافتن از ریزش مو و نوع آن به کار گیری آئینه می باشد، که روشی برای مشاهده و بررسی جاهای خالی شده از موی پوست و سر می باشد، بدین صورت که در مقابل آئینه نشسته (و یا ایستاده) موهای سر را در قسمتهای مختلف بویژه بالا، سمت چپ و قسمت راست سرجابجا کرده و تعداد موهای سر را بخش به بخش از لحاظ کمی یا زیادی مشاهده و بررسی می نماییم تا اگر احیاناً، ریزش موی بعضی از قسمتهای سر، بیشتر از سایر نقاط باشد، مورد تدقیق و کنترل قرار گیرد و در صورت غیرطبیعی بودن کم مویی در این قسمتها، اقدامات درمانی عاجل به عمل آید. ایستادن روبروی آئینه به شخص امکان می دهد که موهای قسمت جلوی سر خود را مشاهده و کنترل نماید، و برای دیدن و بررسی موهای طرفین سر، می توان با زاویه 90 درجه (قائمه) نسبت به آئینه قرار گرفت (نشسته یا ایستاده)، انگشتان دست را لابلای موهای این قسمت سر فرو برد و با برگردانیدن سر به سمت آئینه و نگاه دقیق به میزان ریزش و یا فراوانی موهای این بخشها پی برد. همچنین برای دیدن موهای بالا و پشت سر می توان، از دو آئینه استفاده کرد، که معمولاً یکی از آنها در بالا و یا پشت سر قرار گرفته، آئینه در مقابل صورت نهاده می شود، تا مشاهده کامل این بخشهای سر صورت گیرد.

بطور کلی، آزمایش ریزش مو، بهریک از طرق مذکور و با هر سیکل زمانی که انجام و تکرار گردد، در صورت ثابت بودن تقریبی تعداد موهای شمارش شده و خالی نشده، محل رویش موها در پوست سر نشاندهنده ریزش طبیعی و عادی بوده، در حالت تغییر روبه فزونی و داشتن و خالی شدن محل رویش موها نشانگر ریزش غیر طبیعی می باشد.

معمولاً هر شخصی به تعداد ریزش طبیعی موهای سر خود آگاه بوده، اگر نشانه های غیرطبیعی در ریزش موها پدیدار گردد، با کمی توجه و دقت خود اولین کسی است که متوجه آن خواهد شد، مگر اینکه به این امر بی اعتنا باشد.

نکته مهم و شایان توجه در مورد ریزش مو اینکه در بعضی از وضعیتهای ویژه نظیر بارداری، عادت ماهیانه، و شیردهی برای خانمها و هنگام استرس های عصبی و یا در اثر استعمال برخی داروها، مثل قرصهای ضد تیروئید و قرصهای ضد باردای امکان بروز ریزش شدید در موهای سر می باشد، که لازمست بدانیم انی پدیده موقتی بوده بعد از رفع عوامل ایجاد کننده آن در صورت تقویت بموقع و بجای موها به حالت طبیعی باز خواهد گشت.

زمانی که شخص در تشخیص ریزش غیرطبیعی موهای خود دچار شک و تردید گردد، لازم است که به متخصص مو مراجعه نموده و در صورت قطعی شدن غیرطبیعی بودن ریزش در پی درمان آن باشد.

تذکر این نکته بجا و ضروری است که ریزش موها ژنتیکی نمی باشد بلکه معلول عدم آگاهی از راه و روش صحیح مراقبت از موهاست و هرکس که تکنیک نگهدای از آن را به خوبی بداند، و با شیوه سنتی درمان گیاهی به تقویت موها و مداوای بیماریهای آن بپردازد به عارضه کم موثی و طاسی دچار نخواهد شد.

دسته‌بندی‌ها: پوست و مو

برچسب‌ها: ,,,,