چگونه در محل کار نه بگوییم(۲)

«امروز باید زودتر بروم اگر رئیس سراغ مرا گرفت ممکن است به او بگوئی حالم خواب نبود»؟ نیست. او از شما می خواهد تا کم کاری اش را توجیه و به خاطرش در مقابل رئیستان قد علم کنید. به معنای بهتر می خواهد تا به خاطرش دروغ بگوئید و احتمالا او هرگز چنین کاری را برای شما انجام نمیدهد.

به گزارش مجله زنان، از همه مهم تر اگر پاسخ رد بدهید در میزان علاقه او نسبت به شما هیچ تغییری حاصل نمی شود.

پاسخ: «احساسی خوبی ندارم چرا برای رئیس یک یادداشت نمی گذاری»؟

هشدار: برای توجیه کردن دیگری، اصولی خود را زیر پا نگذارید.

«لطفاً شماره کسانیکه قبل از استعفایم با آنها کار میکردم را برایم بفرست. از لطفت ممنون می شوم».

اینجا چه اتفاقی افتاده است: کار شما بسیار حساسی است و با اطلاعات محرمانهای سروکار دارید. میدانید که نباید جزئیات و اطلاعاتی را که همکارتان سابقاً با آنها کار می کرده را در اختیارش بگذارید.

پاسخ: «اگر آنچه را که می خواهی برایت بفرستم، کارم را از دست می دهم. تو که این را نمیخواهی».

هشدار: از موقعیت خود در شرکت حمایت کنید. محبت کردن به یک همکار ارزش از دست دادن شغلتان را ندارد.

«اگر امشب بمانی می توانیم این برنامه را تمام کنیم»؟

اینجا چه اتفاقی افتاده است: این برنامه ماه هاست که ادامه دارد و شما وقت بسیاری را به آن اختصاص دادهاید، خیلی بیشتر از آنچه که واقعاً میخواستید و به اندازه کافی همکاری داشته اید. بعید است که چند ساعت اضافه کاری تفاوتی در ان داشته باشد.

پاسخ: «برنامه مسیر خوبی را طی می کند، شما میتوانید بدون من هم آن را تمام کنید».

هشدار: به خودتان یاداوری کنید که زحمات شما قبلا به اندازه کافی در روند برنامه مؤثر بوده است.

می توانی رسید دوربین عکاسی را که هفته گذشته آوردی برایم بفرستی؟

اینجا چه اتفاقی افتاده است: نزدیک صبح صدای زنگ تلفن شما را از خواب پرانده است، تلفن کننده بی وقفه حرف می زند و اصلا به این مساله توجه ندارد که شما در حال استراحت هستید. او فکر می کند که باید تمام وقت در دسترس باشید. نمی خواهید که بی ادب باشید اما اگر کوتاه بیابید باید همین حالا بلند شده، دنبال رسید بگردید و آن را با پیک برای دوستتان بفرستید.

پاسخ: الان نمی توانم، خیلی کار دارم. امشب باهات تماس می گیرم.

هشدار: تا زمانی که نتوانید به دیگران بفهمانید وقتی در خانه هستید وقت کاری شما نیست و محدودیت هایی برای خود و پاسخ دادن به تلفن ها در نظر نگیرید، آن ها به سختی می توانند شما را درک کنند و بارها و بارها اینگونه مزاحمتان خواهند شد. اگر می خواهید دیگران به اهداف و وقت شما احترام بگذارند باید فردی منظم و قوی باشید.

«ما برای افزایش بودجه تعطیلات احتیاج به کمک داریم، دوست داری جزء کدام کمیته باشی»؟

اینجا چه اتفاقی افتاده است: وقتی از شما درخواست کمک می شود، به مواردی از جمله فردی که چنین درخواستی از شما کرده، برنامه خود و اینکه آیا میتوانید با وجود کارهای زیادی که دارید چنین کاری را انجام دهید یا خیر توجه کنید.

پاسخ: «خیلی سرم شلوغ است. واقعاً نمی رسم».

هشدار: برنامه کاملی که با کوهی از نامه ها و قرار ملاقاتها پر شده است اجازه نمی دهد تا طعمه ارضای نیازهای دیگران شوید، درخواستهایی که فقط به نفع آنان است نه شما. میتوانید بدون حضور مستقیم داشتن در این نوع کمیته ها به آنها کمک کنید.

چگونه در محل کار نه بگوییم(۲)

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,,