چگونه میتوانیم تنفسی کامل داشته باشیم

چگونه میتوانیم تنفسی کامل داشته باشیم

  • در حالیکه کف هر دو پایتان بر روی زمین است، راحت بر روی صندلی بنشینید. به تنفس خود توجه کنید. بگذارید تنفستان آهسته، عمیق و آرام شود.
  • توجه کنید که عضلات سینه و شکمتان چه کاری انجام می دهند. تنفس کامل مستلزم حرکت عضلات شکم است. دستهایتان را بر روی شکمتان قرار دهید و بادکنکی را تصور کنید که از هوا پر و سپس خالی می شود.
  • با هر نفسی که به آهستگی از طریق بینی تو می دهید، با جلو دادن آرام شکمتان، بگذارید که این بادکنک بر باد شود. برای این کار زیاد تقلا نکنید.
  • با احساس اینکه بادکنک شکمتان خالی از هوا می شود، نفس تان را بیرون بدهید. در اینجینا نیز تقلا نکنید بلکه عمل تخلیه را به آرامی انجام دهید.
  • این تمرین را سه بار تکرار کنید. به تفاوت موجود بین دم و بازدم توجه کنید. ببینید که نفس کشیدن به چنین روشی چه احساسی در شما ایجاد می کند.
  • اکنون این تمرین را سه بار با نفسی کاملاً پر تکرار کنید. این بار قبل از تخلیه، نفس خود را تا سه شماره در سینه نگه دارید.

بعد از اینکه نفستان را بیرون دادید، قبل از نفس گیری مجدد، تا شماره ی 3 بشمارید. تمرین تنفس کامل باعث بهبود عمل گوارش و خوابی راحت می شود. هر زمان که به آرامش یا به ذهنی روشن و واضح نیاز پیدا می کنید. یا هرزمان که در وسط یک پیاده روی سریع برای نفس گیری توقف می کنید این تمرین را انجام دهید. این تنفس باعث وانهادگی عضلات شکم می شود.

دسته‌بندی‌ها: ورزش

برچسب‌ها: ,,,