چگونه ورزش بالا بردن پاها از طرفین (Anantasana) در یوگا انجام شود؟

بالا بردن پاها از طرفین (Anantasana)

به پهلوی چپ روی زمین دراز بکشید و در خلال آن دست چپ را در زیر سر و کف دست راست را جلوی سینه روی زمین قرار دهید. در خلال کشیدن نفس عمیق پای راست را با زانوی صاف بلند کنید تاشش ها پر شوند (ش3).

پس از چند ثانیه توقف به آرامی پای راست را در خلال باز دم پائین آورید. این تمرین را سه بار تکرار کنید و پس از آن هر دو یا را به هم بچسبانید و آنها را به آرامی بالا ببرید (ش4) پس از توقف در حد ظرفیت خود آنها را به آرامی روی زمین آورید. چند لحظه به پشت بخوابید و بدن خود را رها کنید. به پهلوی راست بخوابید و تمرین فوق را با پای چپ تکرار نمائید.

انجام این حالت ورزشی مناسبی برای ماهیچه های سفید درون شکم ها معده، روده کوچک و روده بزرگ و همچنین غده های گوارشی است و سبب رفع تنبلی و رکود آنها شده و پس از مدتی تمرین اگر مادامیکه در این حالت هست حواس خود را روی تنفس ها تمرکز دهید، موجب هماهنگی در اعمال تنفسی افزایش نیروی تمرکز فکر خواهد شد.

اگر انسان در لحظه ای که در آن قرار دارد زندگی نکند، همیشه در پی عوامل مصنوعی است که این حالت را در او ایجاد کند.

یوگا و اندیشیدن به زمان حال

در انجام آسانا همیشه سعی کنید که فکر خود را به لحظه متمرکز نمائید یعنی هیچگاه در انجام یک تمرین حالات بعدی آن را مجسم نکنید. مثلاً در هنگام نزدیک شدن سر به زانو فقط به تنفس و کشش بدن فکر کنید و هنگامی که سر به زانوها رسید در اندیشه برگشتن از این حالت نباشید و روح و فکر خود را در حالت توقف غرق کنید و در هنگام آرامش کامل در فکر انجام آسانای بعدی نباشید بلکه فقط به آرامش و رهائی کامل که منجر به انبساط ذهن می شود، فکر کنید.

چگونه ورزش بالا بردن پاها از طرفین (Anantasana) در یوگا انجام شود؟

دسته‌بندی‌ها: ورزش

برچسب‌ها: ,,,,