چگونه کاهش یا قطع خونریزی دوران قائدگی را درمان کنیم؟

شیره خرفه و شیر خشت و مغز تخم کدو و مغز تخم خیار و رازیانه که با زرده تخم مرغ مخلوط شده و هر روز روی دهانه رحم ضماد شود هر چیز دیگری از دارو های خنک کننده تناولی یا ضمادی که مناسب و در دسترس باشد استفاده نماید .

نسخه دیگر

بادکش کردن که می تواند برای ریزش حیض مفید باشد روزی سه بار یک روز در میان روی باسن وگودی کمر و قسمت پشت زیر دیافراگم را بادکش بیاندازید و داروی جوشانده 21 قسمتی را طبق دستور مصرف کنید.

جوشانده21 قسمتی

گل گاو زبان ، انیسون شیرین ، انیسون تلخ (زنیان ) ، زیره سیاه ، بو مادران ، نیلوفر آبی ، تخم جعفری ، تخم کاهو ، تخم شوید ، ناخنک ، سداب ، سیاه دانه ، کاکنج (عروسک پشت پرده ) ، تخم کرفس از هر کدام 25 گرم

دارو ها خوب مخلوط کرده و به 21 قسمت مساوی تقسیم کنید و روزی 3 بار هر بار یک قسمت را با 4 لیوان آب بجوشانید تا 3 لیوان بماند یک لیوان قبل از غذا و 2 لیوان بعد از غذا (مجموعاً 9 لیوان در روز) میل نمایید تا یک هفته همه قسمت ها تمام خواهد شد.

همزمان هر روز یک قاشق غذاخوری رازیانه ساییده که با سه قاشق غذاخوری عسل مخلوط شده میل نمایید یا صبح و ظهر و شب هر بار یک قاشق مربا خوری از مخلوط فوق میل کنید.

اگر قوی تر می خواهید روی هر پا 10 عدد زالو بیاندازید و یا روی هر ساق حجامت کنید .زدن رگ صافن که از بغل قوزک داخلی پا عبور می کند نیز همین خاصیت را دارد، از قرص های مفتح هم می توانید استفاده کنید .

قرص مفتح (باز کننده قاعدگی)

این قرص نیز می تواند در تنظیم و باز کردن عادت ماهانه تأثیر شگفت آوری داشته باشد.

میخک ، سورنجان ، عاقرقرحا ، جوز هندی ، زنجفیل ، آویشن ، سیاه دانه ، مصطلکی، تخم پیاز،کبابه چینی ، تخم یونجه

اجزا را به مساوی بگیرید و بکوبید ونرم کنید و با عسل ممزوج نموده وبه صورت قرص های یک نخودی در آورده و روزانه 3 قرص میل کنید اگر سرعت بیشتر می خواهید در صورت امکان روزی 6 عدد میل کنید .

قرص مُر

در دفع سوء مزاج رحم بسیار مؤثر است و در تسخین رحم به گفته علمای طب ایرانی نظیر ندارد .

مر 9 گرم ، ترمس 15 گرم ، برگ سداب وپونه و کاکوتی و سکنجبین وجاوشیر از هر کدام 6 گرم

صمغ ها را روی حرارت ذوب نموده و مابقی دارو ها را پودر کرده و با آن خمیر نموده و قرص های متعددی بسازید وخشک نمایید و روزانه از سه تا 9 عدد قرص به تناسب نیاز همراه با ابهل پخته میل نمایید.

چگونه کاهش یا قطع خونریزی دوران قائدگی را درمان کنیم؟

دسته‌بندی‌ها: بیماری زنان

برچسب‌ها: ,,,,,,