آرشیو دسته‌بندی: گوناگون

دکتر گوناگون

چهار انقلاب در پزشکی چندین انقلاب در پزشکی روی داده است که درب را به روی درمانهای نوین گشوده اند. اولین انقلاب…
اسکیمو گوناگون

تاریخچه ی امگا-3 تاریخچه شناخت اسید چرب امگا-3 از گروئنلند و با اسکیموها شروع می شود. دو دانشمند به نام های Dr.Dyer…