آرشیو دسته‌بندی: آدرنال

PIC KOLIYE گوناگون

فئوکروموسیتوم تومور نادری در بخش مرکزی (مدولا) غده فوق کلیه است و می تواند مقادیر زیاد هورمون های آدرنال و نورآدرنالین (اپی…