آرشیو دسته‌بندی: آسپیراسیون رحم

زن بیماری زنان

در اکثر بیماران بلوک پاراسرویکال ( به طور کلاسیک شامل تزریق ۵ / ۲ میلی لیتر محلول ۱ % لیدوکائین یا محلول…