آرشیو دسته‌بندی: آسیب آفتاب بر پوست

آفتاب پوست و مو

آسیب‌های آفتاب به پوست می‎تواند با زیاد قرار گرفتن در معرض نور خورشید تشدید شود. اشعه آفتاب گفته می‎شود مسئول بیشترین اثرات…