آرشیو دسته‌بندی: آسیب پذیری

بر خلاف عقیده رایج، مهم ترین احساسی که موجب ارتباط و و دلبستگی افراد می شود، عشق نیست، محبت است. شاید با…