آرشیو دسته‌بندی: آلرژیک و آبسه

closeup beautiful woman face, syringe injection to lips beauty concept طب و زیبایی

چون ژل ماده ای خارجی است احتمال بروز واکنش های آلرژیک بعد از تزریق ژل ها وجود دارد. البته این احتمال در…