آرشیو دسته‌بندی: آلفا هیدروکسی اسید

پوست آرایش

ترکیبات آلفا هیدروکسی اسیدها می‌توانند همراه با رتینوئیک اسید مصرف شوند. آلفا هیدروکسی اسید، روزها و رتینوئیک اسید شب‌ها استعمال می‌شود. طبق…