آرشیو دسته‌بندی: آمنوره

زن بیماری زنان

در این گروه از بیماری ها بدلیل نقص یا فقدان فعالیت تخمدانها مقدار استروژن (خصوصا استرادیول) پایین و در مقابل گونادوتروپین ها(LH…
زن بیماری زنان

اختلالات هیپوفیز عامل حدود ۲۰% موارد آمنوره ثانویه و عامل حدود ۲% تا۵%  موارد آمنوره اولیه بوده و در راس آنها تومورهای…