آرشیو دسته‌بندی: آنالیز سمن

زن بیماری زنان

حجم منی در هر بار انزال حدود ۲ تا ۶ میلی‌لیتر بوده که قسمت اصلی آن مربوط به ترشحات وزیکول‌های سمینال (۶۰…