آرشیو دسته‌بندی: آندومتر

زن بیماری زنان

 رشد فولیکول غالب و ناپدید شدن آن در سونوگرافی سریال دلیل خوبی بر تخمک‌گذاری است، اما از سونوگرافی به ندرت برای این…