آرشیو دسته‌بندی: آکنه

آکنه پوست و مو

جوش غرور جوانی یکی از شایعترین بیماریهای پوستی انسان که فرضیات زیادی در مورد علل پیدایش و درمان آن مطرح شده آکنه…
32 پوست و مو

آکنه بیماری دستگاه پیلوسباسه است که شامل ضایعات التهابی و غیر التهابی است. ضایعات غیر التهابی به عنوان کومدون شناخته می شوند.…