آرشیو دسته‌بندی: اتیولوژی

زن بیماری زنان

برای حامله شدن چند شرط لازم است: (۱) کمیت و کیفیت اسپرم‌ها طبیعی باشد. اختلال در این مرحله می‌تواند به دلیل نارسایی…