آرشیو دسته‌بندی: احساسات منفی

74 روانشناسی

کلید تغییر احساسات، دو چیز است: اول شناخت آنها، زیرا وقتی چیزی را نشناسید، نمی توانید آن را تغییر دهید و دوم،…