آرشیو دسته‌بندی: احساس تنهایی

05843759120294102a روانشناسی

‏از نظر مردان، روابط زناشویی و ازدواج، بیشتر مامنی برای اسایش و استراحت است، نه جایی برای تعاملات پویا. برای آن ها،…