آرشیو دسته‌بندی: احساس ناراحتی

04 روانشناسی

«ضطراب» نوعی ناراحتی و بیمناکی است که گاهي اوقات نشانه های آزارند. و ناخوشایند بدنی دارد‏. این نشانه ها عبارتند از سفت…