آرشیو دسته‌بندی: احساس کشش

ad0aeaaf1285d082a1066a9d26689195 ورزش

چرخش مارپیچ به پشت بر روی زمین بخوابید. از دو بالش برای حمایت سر و گردن و شانه ها استفاده کنید. یکی…