آرشیو دسته‌بندی: اختلالات هورمونی

کیست بیماری زنان

کیست تخمدان از جمله شایع ترین دلایل مراجعه زنان به پزشک است که اخیرا ً گسترش بسیار زیادی خصوصا ً در دختران…