آرشیو دسته‌بندی: اختلالات هیپوفیز

زن بیماری زنان

اختلالات هیپوفیز عامل حدود ۲۰% موارد آمنوره ثانویه و عامل حدود ۲% تا۵%  موارد آمنوره اولیه بوده و در راس آنها تومورهای…