آرشیو دسته‌بندی: استئوپورز اولیه

یائسگی بیماری زنان

در حدود ۴۰سالگی مراقبت‌های بهداشتی معمول بعمل می‌آید. سؤالات در مورد تغییر سیکل قاعدگی، خونریزی غیرطبیعی، گرگرفتگی، اختلال خواب، فعالیت جنسی و…