آرشیو دسته‌بندی: اسپرماتیک

زن بیماری زنان

شیوع واریکوسل حدود ۱۵ درصد کل جمعیت و شیوع آن در مردان نازا ۲۵ درصد تا ۴۰ درصد بوده و در ۹۰…