آرشیو دسته‌بندی: اضافه وزن داشتن

چاق طب و زیبایی

چقدر چاق یعنی چاق؟ چگونه متوجه می شوید که چاق شده اید؟ خوب جواب ساده است بعضی ها به سهولت می فهمند…