آرشیو دسته‌بندی: اضطراب

Businesswoman frustrated at work روانشناسی

آيا اتفاقات دردناکی که زندگی شما را به خطر انداخته باشناد مثلا تصادف، کتک خوردن یا سوء استفاده براي شما رخ داده…
05 روانشناسی

همان طور که گفتنم، اضطراب صورت های مختلقی دارد. ما بايد بتوانيم اين صورت ها را تشخيص بدهيم چون اگرچه بعضی از…
04 روانشناسی

«ضطراب» نوعی ناراحتی و بیمناکی است که گاهي اوقات نشانه های آزارند. و ناخوشایند بدنی دارد‏. این نشانه ها عبارتند از سفت…
03 روانشناسی

صورت های مختلف اضطراب ‏در طول ‏تاریخ بشریت دو نوع انسان وجود داشته است- انسان سریع و انسان کند. انسان ها همواره…