آرشیو دسته‌بندی: اطلاعاتی در مورد عروق لگن زنان

زن سلامت جنسی

خونرسانی لگن عمدتاً توسط شریان های تخمدانی و ایلیاک داخلی ( هیپوگاستریک ) صورت می گیرد .