آرشیو دسته‌بندی: التهاب مخاط

زن بیماری زنان

از این روش در حملات مکرر آبسهٔ بار تولن استفاده شده و در آن پس از انسیزیون و برداشت بیضی شکل قسمتی…