آرشیو دسته‌بندی: التهاب پانکراس

pregnant woman touching her belly; Shutterstock ID 103289471; PO: The Huffington Post; Job: The Huffington Post; Client: The Huffington Post; Other: The Huffington Post بیماری زنان

دیابت بارداری دیابت بارداری در زنان حامله ایجاد می شود. این بیماری می تواند به طور موقتی و در اثر افزایش هورمون…