آرشیو دسته‌بندی: انحنای بدن

ورزش ورزش

نرمش قفسه سینه (Ardhachakrasana) راست بایستید و پاهای خود را بهم بچسبانید. دستها را از پشت بدن بهم قلاب کنید (ش1) بدن…