آرشیو دسته‌بندی: اندام های تناسلی

young african nurse comforting female patient in doctor's office بیماری زنان

مهبل محلی است که رحم را به دستگاه تناسلی خارجی ارتباط می دهد. دیواره های مهبل با عضلات قوی پوشیده شده است…