آرشیو دسته‌بندی: اندوسرویکس

زن بیماری زنان

نقش سرویکس در باروری، ایجاد محیط مغذی و PH مناسب (بیش از ۷) برای اسپرم‌ها و محافظت آنها در برابر عوامل مخرب…