آرشیو دسته‌بندی: انواع التهاب‌های پوستی

التهاب تحت حاد پوست پوست و مو

یکی از مراحل التهاب پوست است که حد واسط بین فاز حاد و مزمن بیماری تلقی می‌شود. در التهاب تحت حاد، پوست…