آرشیو دسته‌بندی: اورولوژیست

مرد بیماری زنان

درمان این حالت در حیطه تخصص اورولوژیست بوده و بایستی درمان‌های اختصاصی بر حسب اختلال اصلی صورت گیرد. در موارد عدم پاسخ…