آرشیو دسته‌بندی: اپیدمیولوژی

زن بیماری زنان

OVarian fibroma شایعترین تومور فوش فیم توپر (solid) تخمدان بوده و در حدود ۲۰٪ تومورهای توپر و ۵٪ کل تومورهای تخمدان را…