آرشیو دسته‌بندی: اکسیژن

موها از لحاظ شیمیایی از مواد و عناصر زیر تشکیل شده است : کرین ۵۰ درصد نیتروژن ۱۸ درصد هیدروژن ۷ درصد…