آرشیو دسته‌بندی: اگزمای پوستی

اگزمای بزرگسال پوست و مو

بهبود یافتن اگزمای پوستی پاسخ این سوال مثبت است. اگزمای در بسیاری از موارد بهبود می یابد. اگزمای حساسیتی اطفال در 60…