آرشیو دسته‌بندی: بارداری

57312884 ورزش

موج در حالی که سر، گردن و ستون فقراتتان بدون هیچ فشاری در یک خط راست قرار گرفته اند روی یک بالش…
30 سلامت جنسی

عدم رضایت و تمایل، تفاوت بین تجاوز جنسی و فعالیت جنسی پذیرفته شده را مشخص می سازد. تجاوز جنسی فعالیت جنسی است…
13 بیماری زنان

اگر عفونت یا انسداد مجراهای پستان درمان نشود، گاهی در پی این ناراحتی نوعی آبسه- توده ای عفونی پر از مایعات میکروبی…