آرشیو دسته‌بندی: برداشتن وزنه

hhs1346-1 ورزش

به سرعت دمبل دیگر را به بالا پرتاب کنید. همزمان بگذارید که حرکت ناگهانی دمبل ها شما را به حالت خوابیده در…