آرشیو دسته‌بندی: بوی بد بدن

بوی بد بدن آرایش

بوی بد بدن نتیجه تجزیه مواد آلی مترشحه از غدد عرق خاصی به نام غدد آپوکرین است که در ناحیه زیر بغل…