آرشیو دسته‌بندی: بیماری‌های عفونی

زن بیماری زنان

از این روش در حملات مکرر آبسهٔ بار تولن استفاده شده و در آن پس از انسیزیون و برداشت بیضی شکل قسمتی…
زن بیماری زنان

برای حامله شدن چند شرط لازم است: (۱) کمیت و کیفیت اسپرم‌ها طبیعی باشد. اختلال در این مرحله می‌تواند به دلیل نارسایی…