آرشیو دسته‌بندی: تأثیر صدا

صدا گوناگون

سر و صدا آفت بزرگ قرن : سر و صدا روی قلب، اعصاب، دستگاه گوارش، حس شنوایی و بینایی اثر نامطلوب دارد.…