آرشیو دسته‌بندی: تبخال

تبخال گوناگون

تبخال (هرپس) جوش هایی که در اطراف لب بعد از خواب پریدگی و یا تب و سرماخوردگی بروز می کند تبخال نامیده…