آرشیو دسته‌بندی: تحریکات روحی

22 پوست و مو

پوست وسیع ترین عضو بدن است و ساختمان نسبتاً پیچیده ای دارد.چهار عامل مختلف برروی پوست تأثیر می گذارند که عبارتنداز :…