آرشیو دسته‌بندی: تخمک گذاری

51 سلامت جنسی

گهگاه علت ناباروری مسایل جنسی هستند. برای مثال مردی که ناتوانی جنسی دارد ممکن است بتواند باروری خود را به دست آورد…
زن بیماری زنان

در این گروه از بیماری ها بدلیل نقص یا فقدان فعالیت تخمدانها مقدار استروژن (خصوصا استرادیول) پایین و در مقابل گونادوتروپین ها(LH…