آرشیو دسته‌بندی: ترس از شکست

فرمول شکست در محافظت : غریزه حفاظت کردن + ترس از شکست – کنترل تحقیقات نشان داده است که وقتی زنان احساسات…