آرشیو دسته‌بندی: ترشح سبوم

32 پوست و مو

آکنه بیماری دستگاه پیلوسباسه است که شامل ضایعات التهابی و غیر التهابی است. ضایعات غیر التهابی به عنوان کومدون شناخته می شوند.…